5
Forsikring i Spania
 

Spanialink Reise Spania tipps Bo i Spania Spania blogg Bilder fra Spania Spania link katalog Kontakt Spanialink Tipps en venn

Guide til privat helseforsikring

forsikring spania

Alle bør skaffe seg en helseforsikring, men det å finne den rette dekningen kan være vanskelig. Her er noen momenter som bør tas med i vurderingen når du skal velge forsikring:

helseforsikring i spania
  • Du har ikke helseforsikring gjennom jobben
  • Du er dekket av av det statlige helsevesenet
  • Du ønsker å være dekket av en privat forsikring der du bor;
  • Eller du ønsker å bli behandlet for sykdomstilfeller i et annet land.

 

Basisvikår for privat helseforsikring:

Privat helseforsikring tilbyr generellt en eller to nivåer av dekninger: En omfattende dekning som inkluderer alle kostnader dersom inleggelse på sykehus, dessuten dekker den legekonsultasjoner, tester, radiologi, røntgen og andre analyser. Det andre nivået er en basisdekning som begrenser seg til kostnader som tilkommer ved innleggelse på sykehus (Ikke legekonsultasjoner etc.)

Andere variabler kan våre dekningsgrad (f.eks opp til EUR 500 000 for basis og EUR 1 000 000 for en omfattende dekning).

Utover dette, er det noen fallgruver som det gjelder å være oppmerksom på.

Søknad om forsikringsavtale

Det er ikke vanskelig å få seg en såkallt ”guaranteed-issue-policy”- det er bare å svare på noen få enkle spørsmål, sende inn blanketten og deretter betale premien. Vær likevel oppmerksom på at når du får bruk for forsikringen senere, kan du bli bedt om å bevise at ditt sykdomstilfelle ikke hadde sitt utspring før avtalen ble inngått.

”Utspring før avtalen ble inngått” blir her brukt til å beskrive en medisinsk behandling som pågår eller pågikk før avtalen ble ingått.

Behandling i dette tilfellet betyr:

  • Legebesøk, tester, medisinering eller til og med spesielle dietter for et sykdomstilfelle det siste året, de siste to år, fem år, allt ettersom hva forsikringsvilkårene inneholder.
  • Et tilfelle som en forsiktig person burde ha gått til behandling for. Selv om du ikke gikk til lege, og selv om du ikke engang visste at du var syk, kan forsikringsselskapet bestemme at dette er et tilfelle som oppstod før forsikringsperioden slik at du derfor ikke er dekket.

Også sykdomstilfeller som oppstår som et resulatat av tidligere sykdom kan oppfattes som ikke-dekningsmessig: F.eks. dersom kan et brukket ben bli oppfattet som et resulatat av benskjørhet som følge av kreftbehandling.

Dersom sykdommen oppfattes å ha sitt utspring før forsikringsavtalen ble inngått, kan de gi avslag på krav om forsikring. Desto større krav desto grundigere vil forsikringsselskapet undersøke ditt tilfelle.

En annen type forsikringsprodukter er ”Fully underwritten policies” som stiller nøyaktige spørsmål om din helse, og også kan stille krav om legeundersøkelser. Basert på informasjonen som selskapet mottar fra deg, kan de bestemme seg for å:

  • Akseptere deg som forsikringstaker uten unnak
  • Akseptere deg, men med en økning i premien.
  • Akseptere deg, men ekskludere spesifikke medisinske lidelser
  • Ikke akseptere deg

Det er alltid fornuftig å avsløre dine eventuelle lidelser når du fyller i søknadspapirene, også når selskapet ikke spør spesifikt om dem. På denne måten vil det bli vanskeligere for forsikringsselskapet å avså et krav, dersom de ikke ikke eksluderte din lidelse når de godkjente din søknad.

Din alder

Noen forsikringsselskaper vil automatisk redusere dekninger, kreve høyere premier eller også avslutte dekningen din når du når en gitt alder. F.eks ved 60, 65 eller 70 års alder vil din årlige dekning kunne reduseres fra en 1 000 000 EUR til 100 000 EUR, eller de vil legge til 25 % ekstra på premien.

Unntak i forsikringsavtalen

Reiser

Noen avtaler ekskluderer reiser, dersom det er i den hensikt å oppnå medisnsk behandling. Andre ekskluderer behandling dersom du reiser ”uten å rådføre deg med en fysioterapeut” eller ”når du er på venteliste for behandling”. I disse tilfellene kan det hende at behandlingen ikke blir dekket når du er på reise.

Graviditet og fødsler

Noen avtaler ekskluderer graviditet og fødsler, mens det er eksludert i andre avtaler f.eks. de 12 første månedene av forsikringsavtalen. Også når graviditeten og fødselen er dekket, vil noen avtaler automatisk eksludere de første 15 dagene av den nyfødtes liv – mens andre kun dekker de første 14 dagene av livet til den nyfødte. I disse tilfellene må den nyfødte tegne en separat avtale. Fordi mange avtaler har unntak for f.eks. medfødte feil, kan babyen nektes å bli forsikres. Denne typen avtaler er kanskje ikke den helt rette dersom du har graviditet i tankene de neste årene – les nøye gjennom forsikringsavtalen og still spørsmål før du signerer på en slik avtale.

Kroniske lidelse

Noen avtaler vil spesifikt eksludere eller minske dekningen av lidelser som er, eller kan komme til å bli kroniske etter at du har inngått avtalen. Et astma-angrep (akutt) kan være dekket, men ikke pågående astma-problemer.

Begrenset dekningsgrad

Noen avtaler begrenser dekningen for en ulykke eller et sykdomstilfelle til å gjelde f.eks de første 12 månedene av behandlingen etter at tilfellet oppstod.

Transplantasjoner

Noen avtaler begrenser dekningen til å gjelde for enkeltulykker eller tilfeller som oppstår 12 måneder etter at behandlingen etter en ulykke eller et sykdomstilfelle oppstår.

Ditt bodted

Noen avtaler begrenser hvilke land du kan søke behandling i, mens andre begrenser hvilke verdensregioner kan bli dekket (og juster premien basert på regionene du velger).

Hjemlandet

Noen avtaler setter begrensninger på hvor lang tid du kan oppholde deg i ditt hjemland eller også eksluderer det fullt ut. For eksempel under reiser til USA, kan det være en begrensning på 30 til 60 dager for amerikanske statsborgere eller andre som er født der, uansett nasjonalitet eller bostedsland. Dette kan også gjelde dersom du reiser på korte besøk, og av dennne årsak grunnet et sykdomstilfelle eller en ulykke må utvide oppholdet. Avtalen vil kunne bli kansellert eller ikke gjelde når du når din maksimale tidsbegrensning, uansett helsetilstand.

Forsikringsutbetaling

Forhåndsgodkjenning

Mange avtaler krever at du i forkant av behandlingen innehenter godkjenning fra forsikringsselskapet, og vil kunne redusere utbetalingen dersom du ikke innhenter denne godkjenningen. Selskapene har som oftest forståelse for akutte tilfeller, men krever uansett å bli varslet umiddelbart etter at tilfellet har oppstått. Noen selskaper begrenser også hvilke sykehus og leger du kan bruke. Selv om du ikke trenger forhåndsgodkjenning ved sykehusopphold, er det smart å informere forsikringsselskapet siden de vanligvis vil kunne betale regningene fra sykehuset direkte.

Regninger utenom sykehusopphold

I de fleste tilfellene må du betale fysioterapauter, laboratorier, tester etc. av egen lomme, og deretter kreve dekning for regningene dersom du dokumenterer kostnadene.

Melde et krav

Mange forsikringsavtaler krever at du fyller ut en skademelding, hos andre holder det med den originale regningen. I nesten alle tilfellene, bør du få regningen på engelsk eller vedlegge en engelsk oversettelse – det viser seg ofte å være en måte å få en raskere utbetaling.

Akutt hjelp

De fleste avtalene tilbyr et internasjonalt hjelpesenter, 24 timer om dagen, syv dager i uken. Senteret kan viderekople deg til en engelsk-språklig doktor og/eller sykehus og/eller hjelpe deg dersom du ved et akutt tilfelle trenger hjelp til syke-transport ved evakuering. Dette er åpenbart mer relevant dersom du befinner deg i et land hvor det ikke snakkes engelsk, men du kan benytte deg av tilbudet over hele verden.

Medisinsk evakuering

Dette er en fin ordning dersom du befinner deg i et land/region med et helsevesen under par. Husk likevel at ingen avtaler inneholder evakuering kun fordi du etter egen forgodtbefinnende kunne tenke deg behandling i et annet land. Dersom du ikke kan behandles lokalt, blir du overført til det nærmeste sykehus som kan gi deg en tilfredsstillende behandling. Definisjonen av ”nærmeste” og ”tilfredsstillende” blir bestemt i samarbeid mellom hjelpesenteret og forsikringsselskapet.

Betaling av premien

Premien blir normalt betalt per person i hver enkelt familie, selv om noen avtaler kan tilby en samlet premie for hele familien. Andre tilbyr gratis dekning for barn under en viss alder, dersom en av foreldrene er dekket. Premien kan variere basert på hvor du bor eller hvor du ønsker å ha tilgang til behandling, og kan øke med alderen. Betalingen skjer vanligvis enten ved direkte trekk fra kontoen eller innbetaling av regninger i bank/post. Du kan også vanligvis velge hvilken valuta du ønsker at betalingen skal skje i, og om du ønsker måndlig/årlig innbetaling.

Fornyelse av forsikringen

Garantert fornyelse av forsikringsavtalen er fundamentalt når du velger avtale. Dersom det ikke er noen garantert dekning uansett helsetilstand på fornyelsesdatoen, bør du være på vakt. Kansellering av en dekning er ikke hva du ønsker dersom du har utviklet en sykdomslidelse som vil bli definert som oppstått før forsikringstiden startet (og derfor unntatt for dekningen) dersom du blir nødt til å søke om en ny forsikringsavtale.

Les mer på Spanialink om dette:

forsikring
Hvilken forsikring bør du velge? Noen eksempler på de mest poulære og etterspurte forsikringsdekningene blant nordmenn i Spania. Les mer..

leie leilighet
Hva med å leie drømmeleiligheten eller boligen i stedet for å investere? Boligmarkedet i Spania ligger skyhøyt i pris, og det samme gjelder til dels også leiemarkedet. Men det er en ting som gjelder; beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet...

pensjon i spania
Din pensjon: Et puslespill dersom du har bodd og arbeidet i flere ulike land. Vis ser nærmere på hvordan pensjonen blir beregnet. Les mer..

inntektsskatt
Inntektsskatt i Spania: Les mer om hvordan det spanske skattesystemet fungerer.

bank
Les om hvordan å opprette konto i en spansk bank!

Flere ressurser på Spanialink:

Linker til Spania

Bilutleie

Tilbake til Hovedsiden

spanialink

 

2006 - Spanialink