5
Pensjonsforsikring i Spania
 

Spanialink Reise Spania tipps Bo i Spania Spania blogg Bilder fra Spania Spania link katalog Kontakt Spanialink Tipps en venn

Din pensjon – et puslespill

pensjon spania

Du er bor i utlandet og har hatt inntekt i flere land – har du oversikt over pensjonen din ? Vi ser nærmere på de ulike reglene som er relevante for nordmenn med en internasjonal karriere bak seg.

pensjon i spania

Hvert enkelt land har full autoritet til å bestemme hvilke metoder og vilkår som gjelder for utbetaling av statlige pensjonsordninger, pensjonsalder, innbetalinger etc. For å beskytte de som har jobbet i flere land og har en internasjonal karriere bak seg, er det etablert bilaterale skatteavtaler som skal forhindre at du blir dobbelbeskattet i landet du bor i. Hvert enkelt land er forpliktet til å utbetale pensjon i forhold til den perioden med arbeidsgivende inntekt du har bak deg i det aktuelle landet.

Å søke om pensjon

Under denne reguleringen, dersom du har opparbeidet deg pensjonsrettigheter innen EØS og dersom du bor innenfor EØS når du søker, må du søke om å få utbetalt pensjon i det landet du er resident i.

EØS-landene omfatter Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Liechtenstein, Luxenbourg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Storbrittania og Nord-Irland, Sverige, Tyskland og Østerrike. Norge har i tillegg til EØS-avtalen inngått trygdeavtaler med USA, Canada, Quebec, Slovenia, Kroatia, Sveits og Tyrkia.

I søknaden blir du bedt om å fylle ut informasjon om du har hatt inntekt i andre land. Pensjonsmyndigheten som behandler din søknad vil videresende den til de respektive nasjonale myndighetene, som bestemmer dine pensjonsrettigheter innen deres område. De enkelte myndighetene gjør sine bestemmelser kjent overfor landet hvor du er resident og søkte om pensjon. Ditt resident-land vil deretter informere deg om hva du har rett til å motta.

Utregning av pensjonen

Dersom du har tilbrakt arbeidskarrieren i flere land, er det mulig at du ikke være en del av det nasjonale pensjonssystemet lenge nok til å være berettiget til pensjon i følge den nasjonale pensjonsloven. Dette er derfor også regulert innen den ovennevnte reguleringen av pensjonsavtaler innen EØS, slik at det er den samlede perioden med pensjonsgivende inntekt som blir lagt til grunn.

Spesielle regler gjelder for reguleringen av pensjonen. Når du har søkt om pensjon i et medlemsland innen EØS, vil pensjonen du har rett til bli kalkulert iberegnet den pensjonen du har opparbeidet i de andre medlemslandene.

Hvert enkelt av disse medlemslandene er forpliktet til å beregne en nasjonal pensjon og en ”pro rata” pensjon, hvor du vil motta den høyeste pensjonen av disse to.

Den nasjonale pensjonen blir kalkulert i forhold til de nasjonale reglene, kun med tanke på hva du har opptjent i den perioden du har jobbet i vedkommende medlemsland.

Beregningen av pro-rata pensjonen blir gjort i to skritt:

Først blir et teoretisk beløp regnet ut, som tar hele karrieren din i betraktning, og legger til grunn at du gjennom hele perioden har jobbet i det samme medlemslandet. Overlappende perioder blir kun beregnet en gang.

Deretter blir dette teoretiske beløpet multiplisert med brøkfaktor. Telleren i denne brøken representerer hvor lenge du har jobbet i medlemslandet, og nevneren representerer antall perioder som ble lagt til grunn for det teoretiske beløpet.

Utbetaling av pensjonen

Under reglene som gjelder innen EØS, vil hvert enkelt land utbetale den respektive pensjonen man har opparbeidet seg i dette landet. I praksisk utbetaler derfor den norske folketrygden pensjoner over hele verden.

Konklusjon

Reguleringen sikrer at arbeidstakere med internasjonale karrierer ikke kommer dårligere ut enn ”innenlandske” arbeidstakere.

Pensjonssøknaden blir sentralisert i det landet man er resident, og etter kompliserte utregninger vil hvert enkelt medlemsland utbetale pensjonen proposjonalt med den arbeidsperioden man har bak seg i de enkelte land, til det land innen EØS som pensjonisten er bosatt.

Se relevante artikler om det norske pensjonssystemet og forslag til nytt pensjonssystem dersom du ønsker mer informasjon.

Les mer på Spanialink om dette:

helseforsikring
Vi har sett nærmere på helseforsikring i utlandet. Hva bør du du se etter og hvilken type er riktig for deg.

eiendomsmarkedetbolig spania
Lei av raggsokkene? Kanskje du bør pakke snippsekken og finne deg en bolig i Spania. Les mer om eiendomsmarkedet i Spania - boble eller god investering?

leie leilighet
Hva med å leie drømmeleiligheten eller boligen i stedet for å investere? Boligmarkedet i Spania ligger skyhøyt i pris, og det samme gjelder til dels også leiemarkedet. Men det er en ting som gjelder; beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet...


Offshore investeringer er ikke bare for profesjonelle investorer. Les mer om hvordan du gjennom en pensjonsforsikring kan sørge for at pengene er trygt plassert også når du er i utlandet, med minst mulig skatt. Les mer...

forsikring
Hvilken forsikring bør du velge? Noen eksempler på de mest poulære og etterspurte forsikringsdekningene blant nordmenn i Spania. Les mer..

Flere ressurser på Spanialink:

Linker til Spania

Bilutleie

Tilbake til Hovedsiden

spanialink

 

2006 - Spanialink