5
Guide til skatt i Spania
 

Spanialink Reise Spania tipps Bo i Spania Spania blogg Bilder fra Spania Spania link katalog Kontakt Spanialink Tipps en venn

Guide til inntektsskatt i Spania

inntektsskatt

Skatt er dessverre uungåelig også i utlandet. Her er detaljene når det gjelder inntektsskatt i Spania:

Personlig inntektsskatt (Impuesto sobre la renta de las personas físicas/IRPF) blir trukket direkte fra inntekten til enketpersoner.

Inntekten det her er snakk om kan være fra en arbeidsgiver eller fra næringsvirksomhet. Skattemessig inntekt blir beregnet ut fra forskjellen mellom den opptjente inntekten og utgifter som er godkjent som fradrag i spansk skattelovgivning.

For øyeblikket, trenger kun de som tjener mer enn EUR 21,035.42 per år i Spania å levere selvangivelse (til spanske myndigheter). Inntekt utover dette beløpet blir gjenstand for en progressiv skattestruktur.

Skatten blir beregnet forskjellig for residenter oig ikke-residenter i Spania.

skatt i spania

Beskatning for ikke-residenter

For ikke-residenter er all inntekt generert i Spania gjenstand for beskatning, som f.eks. innskudd i en spansk bank, eiendom i Spania eller inntekt fra næringsvirksomhet i Spania.

Eiendomsskatt:  Skatten er basert på catastral-verdien av eiendommen (valor catastral), som du kan finne på I.B.I kvitteringer. Basis skattenivå er 25% av 2% av catastral-verdien.

 

Beskatning for residenter

Dersom du er resident i Spania, blir all inntekt verden over gjenstand for beskatning. Du kan trekke fra skatt som du betaler til hjemlandet.

Skatteavtaler er på plass for å forhindre dobbeltbeskatning.

Ikke-residenter som bor mer enn 183 dager i Spania blir betraktet som residenter rent skattemessig, selv om de ikke har søkt om å bli residenter.

Skattegrunnlaget

Grunnlaget for inntektsskatten bli beregnet på to forskjellige måter; direkte evaluering eller objektiv evaluering.

Direkte evaluering

Denne metoden er relevant for endel typer forretningsvirksomhet utført av skattebetaleren som ikke kommer inn under regelen om objektiv evaluering.

Netto inntekt vil bli beregnet utfra forskjellen mellom inntekt og relevante fradrag.

Forenklet direkte evaluering

Denne metoden gjelder for enkelte typer forretningsvirksomhet,  som er gjenstand for ordinær direkte evaluering og hvis omsetrning ikke oversteg EUR 601,020.21 det forrige år.

Netto inntekt vil bli beregnet utfra forskjellen mellom inntekt og relevante fradrag.

Objektiv evaluering

Denne metoden gjelder for inntekt som kommer som et resultat av forretningsvirksomhet som blir regulert av spanske skattemyndigheter.

Netto inntekt vil bli beregnet utfra forskjellen mellom inntekt og relevante fradrag.

Når skal du levere selvangivelsen ?

Dersom skattebetaleren er beregnet å måtte innbetale skatt, må selvangivelsen bli levert mellom 1. mai og 20. juni. Dersom det er beregnet at du skal få penger igjen på skatten, blir denne perioden utvidet til 30.juni.

Når skal du levere selvangivelsen ?

Selvangivelsen må innleveres til nærmeste skattekontor.

Det er også mulig å levere inn selvangivelsen til din spanske bankforbindelse, hvor du har bankkonto, gitt at du vil få penger igjen fra skatten eller må gjøre innbetalinger som følge av selvangivelsen.

Fradragsberettigete utgifter

Enkelte utgifter som medisiner, beløp betalt for å kjøpe eget hus eller åpning av konto i denne forbindelse (cuentas vivienda) kan føres opp som fradrag.

Arbeidsgivere må gi arbeidstakere en oversikt over skatten som blir trukket direkte fra lønnen (Certificado de Retenciones) slik at de kan kalkulere hva de skal betale i skatt. Innbetalinger til den spanske folketrygden kan trekkes i fra.

Formueskatt og eiendomsskatt

I tillegg til inntektsskatt, er residenter og ikke-residenter med eiendom i Spania gjenstand for formueskatt/eiendomsskatt (Impuesto sobre el Patrimonio).

Dette er en direkte skatt som blir beregnet ut fra verdi på eiendom, samt andre verdier per 31. desember hvert år.

Mange skattebetaleres største verdi ligger i deres eget hus eller leilighet, og de fleste residenter betaler ikke formueskskatt da de første EUR 108,182.18 er unntatt for beskatning. Ikke-residenter som eier eiendom derimot blir alltid beskattet på verdiene de har i Spania (Biler, hus, bank-konto etd.)

Verdien på boligen finnes ved å se på den offesielle cadastral verdien, som finnes på alle I.B.I – skjemaer. Bankinnskudd blir beregnet ved å se på gjennomsnittet av balansen på kontoen siste kalenderår.

Skattesatsene er progressive, avhengig av type eiendom, mellom 0,20 til 0.50 %.

Dette er kun generelle retningslinjer, og er ingen definitiv gjengivelse av skatteloven. Alle juridiske spørsmål bør rettes til en spansk advokat.

Les mer på Spanialink om dette:

leie leilighet
Hva med å leie drømmeleiligheten eller boligen i stedet for å investere? Boligmarkedet i Spania ligger skyhøyt i pris, og det samme gjelder til dels også leiemarkedet. Men det er en ting som gjelder; beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet...

 

 skatt i spania
Registrering og obligatorisk oppmøte ved først å stå i kø utenfor en politistasjon, gjerne i brennende hete i flere timer. Les mer om hvordan du registrerer deg i det spanske systemet.

eiendomsmarkedetbolig spania
Lei av raggsokkene? Kanskje du bør pakke snippsekken og finne deg en bolig i Spania. Les mer om eiendomsmarkedet i Spania - boble eller god investering?

helseforsikring
Vi har sett nærmere på helseforsikring i utlandet. Hva bør du du se etter og hvilken type er riktig for deg.

 Flere ressurser på Spanialink:

Linker til Spania

Bilutleie

Tilbake til Hovedsiden

spanialink

 

2006 - Spanialink