5
investeringer i Spania
 

Guide til offshore-investeringer i Spania

investere utenlands

 

Du trenger ikke være James Bond eller finansakrobat for gjøre investeringer offshore. Myten om eksotiske ”skatteparadiser” og ”hemmelig konto” gir asossiasjoner som gir en følelsen av at dette ikke er et område for vanlige mennesker.

offshore investeringer

For nordboere med internasjonalt perspektiv fortoner offshore-investeringer seg som et praktisk og besparende alternativ i forhold til å ha flere bankforhold og investeringsforhold i ulike land. Det å investere offshore kan derfor være et mye enklere alternativ enn hva ”banken på hjørnet” har å tilby. Selve størrelsen på investeringene som gjøres offshore er ofte ikke høyere enn hva som er vanlig innenlands.

 

Mange blir overvelmet av allt byråkratiet som trer i kraft ved å flytte til et nytt land. Det de fleste vil ha er enkel og rask tilgang til verdiene sine, dessuten er mange interessert i å spare penger ved å planlegge skatten.

 Begrepet ”offshore” blir i denne sammenhengen brukt om investeringer i land hvor man som ekstern investor ikke betaler skatt på formue, avkastning, inntekt eller arv.

Ulike investeringsprodukter

Det er bokstavelig talt flere tusen offshore-produkter tilgjengelige for nordmenn bosatt i Spania. Skeptisk til å investere ut fra et land hvor du ikke bor selv? I denne forbindelse kan det være trygt å vite at noen av de største finanskonsernene i verden legger stor vekt på sine offshore-produkter, f.eks. Zurich International, Generali International og Royal Skandia. I tillegg gir offshore-sentrene sikre rammebetingelser og stiller garantier som man ikke vil være i nærheten av å oppnå i f.eks. Spania. Sveits, Isle of Man og De Britiske Kanaløyene har trukket til seg investorer i flere tiår fordi de gir en sikker plattform og profesjonell håndtering av enkelpersoners verdier.

Uansett fleksibilitet og mangfold av finansielle produkter, er de alle variasjoner eller kombinasjoner av følgende tre investeringstyper : fond, trusts og bonds.

Disse tre typene blir gjerne mikset sammen til et investeringsprodukt som passer den individuelle investor, og de kan gjøres fleksible allt ettersom behovet.

Hver enkelt produkt har distinkte karakteristikker:

Fond:

Ved å investere i offshore-fond overlater man forvaltningen og administrasjonen til profesjonelle fondsforvaltere som styrer investeringene utfra fondsselskapets vedtekter.

Det finnes et uttall forskjellige fond, her er noen eksempler:

Hedgefund

Sektorfond

Obligasjonsfond

Garanterte fond.

To typer fond som står på hver sin side av skalaen hva gjelder risko:

Aksjefond

Dette er en type fond som primært investerer i aksjer, vanligvis i offentlige børsnoterte selskaper. Fondsselskapet blir en del av aksjeeierskapet i selskapet som de investerer i og har rett til å motta utbytte. Det er viss grad av  risiko forbundet med å investere i enkeltaksjer, og ved å investere i fond kan risikoen spres ved å investere i mange forskjellige enkeltaksjer, i flere ulike bransjer og i flere ulike land. Ved å investere i ulike fondsgrupperinger gjør man seg enda mindre sårbar overfor svingninger i markedet, samtidig er det mulig å samle alle investeringene oversiktilig under en paraply, ved å bruke en ekstern akjsemegler eller et rådgiviningsselskap.

Pengemarkedsfond

For de som ønsker minimal risiko og enkel tilgang til pengene.

Trust

En trust er en juridisk avtale, hvor en enkeltperson (the trustor) gir finansiell kontroll over verdier til en person eller en institusion (the trustee).

En offshore trust er basert i et offshore-land hvor bedrifters overskudd ikke beskattes. Når verdier blir overført til en offshore trust blir kontroll over verdiene overført til de som administrerer fondet,  ikke til den som etablerer trusten.

Dette betyr at inntekt og overskudd som genereres under trusten blir beskattet i følge de skattereglene som gjelder i det landet hvor ”the trustees” bor, og ikke i landet hvor investoren bor.

Det kan derfor være mye å hente ved å etablere en trust, noe som kan bety store besparelser på avkastningsskatt, arveskatt og ikke minst inntektsskatt.

En av bakdelene med offshore investeringer i forhold til lokale (onshore) investeringer er kostnader med å åpne en ny bankkonto, og behov for å gjøre dyre telefonsamtaler til utlandet. Utvikling av internettverktøy forenkler likevel arbeidet i stor grad, samt ved å benytte en ekstern rådgiver som kan hjelpe deg.

Med en offshore investering kan eksilnordmenn investere under to, tre, fire eller til og med fem ulike lovgivninger i forskjellige land – dersom de har råd til det. Bedrifter eller enkeltpersoner med store verdier kan etablere selskapet i et land, etablere trusten i et annet, og ha bankkonto i et tredje land.

Ganske enkelt ved at informasjonen splittes opp i flere områder, oppnår man diskresjon og konfedensialitet for verdiene, og gjør dem vanskeligere å spore.

Selv om mange eldre eksilnormenn ikke bør ha noen problemer med å holde rede på denne typen investeringer, er det en del merarbeid, som telefonsamtaler til utlandet og ulike tidssoner som gjør at dette passer bedre for den ikke helt eldste generasjonen.

De som velger å investere i en trust, gjør det vanskelig for andre å spore finansiell informasjon om dem selv, og muliggjør store skattebesparelser. Det innebærer en del merarbeid og gjør det nødvendig å sette seg inn i en ofte kompleks skatterådgivning.

Bonds

På engelsk kan en ”bond” bety obligasjon, men i dette tilfellet har det en litt annen betydning:

En ”bond” er ganske enkelt en måte å samle ulike typer investeringer under en paraply i et offshore-land hvor man ikke trenger å betaler inntektsskatt, arveskatt eller skatt på avkastning. Man benytter rett og slett en bond som en plattform for å investere offshore – investeringer som man ellers ville gjort innenlands (og til høye skattesatser), f.eks i aksjer på Oslo Børs eller investeringer i offshore fonds som ikke ville vært tilgjengelig som innenlandsk investering.

Standard investeringskonto

Her tillates investeringer i et begrenset antall fond, vanligvis mellom 50 og 100 ulike fond fra ulike fondsgrupperinger som selskapet som står bak bonden samarbeider med. Den generelle reglen her er, desto mer penger investert, desto større fleksibilitet og utvalg av fond.

Investeringen gjøres i form av en premieinnbetaling i et forsikringsselskap, noe som juridisk sett gjør dette til en livsforsikringspolise. Fondsandelene blir kjøpt og solgt i forsikringsselskapets navn. Medium til lang tidshorisont er å anbefale, og passer for investorer med et langsiktig sparehorisont, f.eks. med tanke pensjonen.

Større investeringskonto

En ”personal portfolio bond” tillater investeringer i et større antall fond, også eksterne fond. Selskapet som utsteder bonden oppnår rabatter ved kjøp av andeler i eksterne fond, noe som kan gi store besparelser i forhold til å gå direkte inn med plasseringer selv.

En ”personal portfolio” gjør at du kan investere i nær sagt hva som helst når det gjelder fond og børsnoterte aksjer verden over.  Dette er en investering som passer for de som har opparbeidet seg endel verdier  og ”sitter godt i det”. Du har god oversikt over verdiene dine, forvaltningen overlates til profesjonelle og kan gjøre store skattebesparelser.

Siden andelene i fond eller aksjer som handles gjennom bonden ligger under et forsikringsselskap, sikres anonymitet, og man kan f.eks. kjøpe aksjer på Oslo Børs uten å synes på aksjonærlistene.

Lovverket i såkallte ”lavskatteland” er spesialtilpasset investorer med stort behov for sikkerhet og anonymitet. Isle of Man og Guernsey stiller f.eks. garantier for livsforsikringsselskaper dersom de ikke skulle oppfylle sine forpliktelser.

Isle of Man har siden det var et norsk kongedømme i vikingetiden hatt en egen uavhengig lovgivning som sikrer konfedensialitet for enkeltpersoners verdier. Også i forhold til Eus nye skatte og sparedirektiv angående ”fri flyt” av informasjon om bankinformasjon, stiller livsforsikringsslskapene i en egen klasse og er unntatt for overføring av informasjon.

leie leilighet
Hva med å leie drømmeleiligheten eller boligen i stedet for å investere? Boligmarkedet i Spania ligger skyhøyt i pris, og det samme gjelder til dels også leiemarkedet. Men det er en ting som gjelder; beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet...

Les mer på Spanialink om dette:

offshore
Har du tenkt på fordelene ved å opprette konto i et såkallt skatteparadis? For folk som ofte er på reisefot kan det ha sine fordeler med en offshore bankkonto når man flytter fra et land til et annet. Les mer...

eiendomsmarkedetbolig spania
Lei av raggsokkene? Kanskje du bør pakke snippsekken og finne deg en bolig i Spania. Les mer om eiendomsmarkedet i Spania - boble eller god investering?

skatt i spania
Registrering og obligatorisk oppmøte ved først å stå i kø utenfor en politistasjon, gjerne i brennende hete i flere timer. Les mer om hvordan du registrerer deg i det spanske systemet.

Flere ressurser på Spanialink:

Linker til Spania

Bilutleie

Tilbake til Hovedsiden

spanialink

 

2006 - Spanialink
Spanialink Reise Spania tipps Bo i Spania Spania blogg Bilder fra Spania Spania link katalog Kontakt Spanialink Tipps en venn