offshore banker
 

Spanialink Reise Spania tipps Bo i Spania Spania blogg Bilder fra Spania Spania link katalog Kontakt Spanialink Tipps en venn

Guide til offshore banker i Spania

offshore banker

 

Det kan være ulike grunner til at noen ønsker en bankkonto i f.eks. Sveits eller andre land hvor du ikke trenger å skatte. Nøkkelord er konfedensialitet, enkel tilgang til pengene og skatteplanlegging.  Vi ser nærmere på hva som skiller en offshore bank i forhold til en vanlig innenlandsk bankkonto og hvordan man enklest mulig kan plassere pengene i utlandet..

offshore banker

De største finanskonsernene i verden har alle sammen opprettet fillialer offshore, rettet mot de av oss med internasjonalt fokus og litt andre behov enn den vanlige ”bankkunden i gata”. Begrepet offshore i denne artikkelen handler ikke om oljerigger i Nordsjøen, men bankkontoer som befinner seg i et annet land enn der du bor, vanligvis i et land med lav eller ingen skatt. Vi er vant med fra Norge at banken ønsker at vi helst ikke oppsøker fillialen, og heller bruker Internett og telefonbanken. Det samme gjelder for offshore-banker, slik at man derfor aldri trenger å reise til det landet hvor man har konto, selv om steder som Sveits, Guernsey, Bermuda etc. er interessante reisemål. Allt det praktiske som internettbank og visakort fungerer på samme måte som du er vant til fra din innenlandske bankforbindelse. Overførsler kan selvfølgelig gjøres internasjonalt til og fra den valuta du ønsker, f.eks. kan du gjøre en overføring i EUR til din spanske konto. Normen er engelskspråklig kundeservice, slik at du enkelt kan stille spøsmål per telefon.  

 Å åpne bankkonto

 Den vanligste måten å åpne en offsore bankkonto er å fylle i søknadsskjemaet på internett, hvor du deretter får tilsendt papirene som skal underskrives til din bostedsadresse rekommandert per post. Etter å ha lest gjennom papirene og skrevet under, sender du de tilbake til banken sammen med godkjent kopi av ID. Når søknaden din er godkjent får du tilsend koder til internett, kort etc, og du er klar til å benytte deg av din offshore-konto. Du benytter din offshore bankkonto på samme måte som en innenlandsk (onshore), og det er vanlig å knytte kontoen opp mot visakort og internettilgang. Noen banker kan kreve at du overfører et minimumsbeløp på f.eks. 1 000 USD men dette varierer.

 Konfedensialitet

 Sveits, Guernsey og Isle of Man er noen av de største offshore-sentrene i Europa. Bank-lovgivningen i disse landene er utfomet på en måte som gjør det vanskelig for andre lands myndigheter å få direkte tilgang til opplysninger knyttet opp mot hver enkelt bankkunde. EUs nye direktiv om sparing og skatt (gjeldende fra 01.01.2005), gjør at pengene ikke lenger er like beskyttet som tidligere i de europeiske lavskattelandene, slik at det kan lønne seg å benytte et offshore senter utenfor Europa. Se egen artikkel om dette temaet.  

I Sverige har skattemyndighetene slått ned på brukere av offshore-baserte Visakort, og det er ikke umulig at andre land følger etter. Magnetstripen på ditt Visakort inneholder personlig infomasjon, som ditt navn, og myndighetene kan gjøre undersøkelser i arkivene til Visa. Dette har gjort det mer attraktivt å etablere såkallte ”numbered accounts” og Visakort som utelater personlig informasjon, noe som kan etableres utenfor Europa f.eks. på De Nederlanske Antiller. På denne måten trenger ikke utenlandsbaserte nordmenn å bekymre seg for ”hylende sirener” hos skatteetaten når de lander på Gardermoen og drar kortet for å kjøpe seg en pølse i lumpe.

 Enkel tilgang til pengene

 For utenlandsarbeidene nordmenn er det en enkel og grei ordning å ha en offshore bankkonto å støtte seg til. Byråkratiet gjør seg gjeldene når man selv skal administrere ulike kontoer i flere land, og det forenkler prosessen å benytte en bank som er vant til å håndtere internasjonale kunder med andre behov enn den lokale bankkunden i Spania. Offshore-bankene gir kundene ofte meget god service, i kontrast til muren av byråkrati som man av og til treffer på i de nasjonale bankene. Det er fullt mulig å låne penger i en offshore-bank, men pass på risikoen når det gjelder valutasvingninger.

For å søke om offshore konto utenfor Europa kan det lønne seg å kontake en uavhengig økonomisk rådgiver, men prinsippene for disse bankene er de samme som beskrevet overnfor.

Les mer på Spanialink om dette:

leie leilighet
Hva med å leie drømmeleiligheten eller boligen i stedet for å investere? Boligmarkedet i Spania ligger skyhøyt i pris, og det samme gjelder til dels også leiemarkedet. Men det er en ting som gjelder; beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet...


Offshore investeringer er ikke bare for profesjonelle investorer. Les mer om hvordan du gjennom en pensjonsforsikring kan sørge for at pengene er trygt plassert også når du er i utlandet, med minst mulig skatt. Les mer...

 

eiendomsmarkedetbolig spania
Lei av raggsokkene? Kanskje du bør pakke snippsekken og finne deg en bolig i Spania. Les mer om eiendomsmarkedet i Spania - boble eller god investering?

pensjon i spania
Din pensjon: Et puslespill dersom du har bodd og arbeidet i flere ulike land. Vis ser nærmere på hvordan pensjonen blir beregnet. Les mer..

Flere ressurser på Spanialink:

Linker til Spania

Bilutleie

Tilbake til Hovedsiden

spanialink

2006 - Spanialink